Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 20.11.2019 syyskokouksessa Minna Suojanen. Johtokunnan jäseniä ovat Hanna Humppi, Teija Suojanen, Kaarina Kiema, Helena Kiviniemi. Lisäksi johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Johanna Lainio, joka toimii myös ohjaajavastaavana sekä Petra Korpela, joka toimii myös www-sivujen ylläpitäjänä.